Firman Allah tentang Jin

Image

By : Chelinka rs

Allah berfirman bahwa alam yang dicipta Nya ada dua bentuk ada alam ghaib dan ada alam nyata. Alam nyata ialah alam yang  dapat nampak sedangkan alam ghaib tidak dapat terlihat melalui mata  tetapi dapat dirasakan oleh hati. Apabila dikaitkan dengan Jin, Jin mempunyai 2 jenis yaitu jin Islam dan ada jin kafir yang biasanya dipanggil syaitan yang diartikan merasuk dan bekerja merasuk dan menyesatkan orang. Jin juga seperti layaknya manusia ynag mempunyai macam jenis, bangsa, dan suku. Baca lebih lanjut